Nyheter

Roger Cook från "This Old House" Health Update.
Roger Cook från "This Old House" Health Update.
Väl! Begreppet landskapsarkitekt känner främst Roger Cook. ja! Han har varit landskaps- och trädgårdsentreprenör för programmet ”Gamla huset” på PBS Hemrenovering. Du kan se många Roger hans trädgårdsidéer och design på hans sociala medieprofiler. Detta program har körts sedan 1988, och Roger har också gjort sitt uppträdande i tillhörande program som "Fråga detta gamla hus" och "Inuti detta gamla hus. Han var också nomine...