Förklarat: Spola en offentlig toalett och risk för Covid-19 - Februari 2023

En ny studie har funnit att offentliga toaletter verkligen kan vara groddar för överföring av luftburna sjukdomar.

Covid-19 nyheter, Covid-19 Toalettspolning, Covid-19 badrum, Covid-19 Toalettspolning Aerosoler, Express Explained, Explained HealthStudien betonar vikten av adekvat ventilation i utformningen och driften av offentliga utrymmen som offentliga toaletter.

Att spola en toalett genererar aerosoler som kan ligga kvar i luften i timmar, kanske dagar. Med tanke på att aerosoler nu är allmänt accepterade som det primära sättet för överföring av SARS-CoV-2, viruset som orsakar Covid-19, finns det en risk att bli infekterad med Covid-19 – eller någon annan luftvägssjukdom – från aerosoler som genereras av en toalettspolning? En ny studie har funnit att offentliga toaletter verkligen kan vara grogrund för överföring av luftburna sjukdomar.Nyhetsbrev| Klicka för att få dagens bästa förklaringar i din inkorg

Men sprids coronaviruset genom fekalt innehåll eller urindroppar?

Bevisen hittills är begränsad. Studier har hittat spår av coronavirus i mag-tarmkanalen hos Covid-19-patienter och i avloppsvatten, men det finns inga avgörande bevis för att infektion sker genom avföring, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Det finns vissa bevis för att Covid-19-infektion kan leda till tarminfektion och finnas i avföring... Det har hittills inte förekommit några rapporter om fekal-oral överföring av Covid-19-viruset, sade WHO i en vetenskaplig rapport i mars förra året .

Så, har den nya studien hittat bevis?

Publicerad i tidskriften Physics of Fluids tittade studien inte på virusinnehåll. Den mätte mängden aerosoler som genererades vid spolning av en toalett. Författarna är överens om att sannolikheten för infektion för luftvägssjukdomar via bioaerosoler är låg, men skriver att det är en gångbar smittväg, särskilt på offentliga toaletter som ofta upplever tung gångtrafik inom ett relativt begränsat område. En mängd olika patogener finns vanligtvis i stillastående vatten samt i urin, avföring och spyor.

Jag skulle säga att chanserna att få Covid-19 från spolgenererade droppar är små. Det är mycket mer troligt att de andningsaerosoler som andas ut av en infekterad person som andas i en dåligt ventilerad toalett utgör ett mycket större hot, sa medförfattaren Siddhartha Verma från Florida Atlantic University via e-post.Dessutom, sade han, studier av andra grupper (citerade i vår artikel) har diskuterat bevis för att spolgenererade droppar utgör en anmärkningsvärd risk för överföring av vissa gastrointestinala sjukdomar.


hur mycket är hugh laurie värt

Vilka är fynden?

För att mäta droppar använde forskarna en partikelräknare placerad på olika höjder på toaletten och urinalen för att fånga storleken och antalet droppar som genererades. De samlade in data från inställningarna - toalettspolning, täckt toalettspolning, urinalspolning - och mätte omgivande aerosolnivåer före och efter experimenten.Efter cirka tre timmars tester som involverade mer än 100 spolningar fann teamet en betydande ökning av de uppmätta aerosolnivåerna i den omgivande miljön. Det totala antalet droppar som genererades i varje spolningstest varierade upp till tiotusentals.

Droppar detekterades på höjder av upp till 5 fot i 20 sekunder eller längre efter att spolningen påbörjats. Dropparna dröjde faktiskt kvar mycket längre än 20 sektioner. Utöver 20 sekunders varaktighet kommer dropparna att ha flyttat förbi detektorns plats och spridit sig brett i rummet, sa Verma.Forskare upptäckte ett mindre antal droppar i luften när toaletten spolades med ett stängt lock. Men skillnaden var inte mycket, vilket tyder på att aerosoliserade droppar flydde genom små hål mellan överdraget och sätet.

Det var en 69,5 % ökning av uppmätta nivåer för partiklar med storleken 0,3 till 0,5 mikrometer, en 209 % ökning för partiklar med storleken 0,5 till 1 mikrometer och en 50 % ökning för partiklar med storleken 1 till 3 mikrometer.GÅ MED NU :Express Explained Telegram Channel

Vilka är konsekvenserna?

Författarna betonar vikten av adekvat ventilation i utformningen och driften av offentliga utrymmen som offentliga toaletter.


aaron lewis nettovärde

Jag skulle säga att huvudpoängen med denna observation är att det var en avsevärd ökning av det totala antalet droppar i bakgrunden som cirkulerade i toaletten efter att ha genomfört spolningsexperimenten, sa Verma. Detta är i huvudsak vad som skulle hända inom en offentlig toalett som är i normal användning, och om ventilationssystemen inte kan ta bort och filtrera bort dropparna effektivt.Dela Med Dina Vänner: